Pilotprojekt 2017/2018 - Tankled för snöskoter

Publicerad den 28 augusti 2017

Pilotprojekt  2017/2018 - Tankled för snöskoter

Det har länge funnits en stor efterfrågan på en tillgänglig tankled för skoteråkare innanför skoterförbudsområdet i Örnsköldsviks tätort. Därför genomför kommunen, i samarbete med Polismyndigheten och Nolaskogs Skoterklubb, ett pilotprojekt under vintersäsongen 2016/2017. Eftersom det blev en kort säsong så förlängs pilotprojektet under säsongen 2017/2018.

Syftet med pilotprojektet är förbättra servicen och möjligheten att tanka i området för skoteråkare.

Tankleden går från befintlig skoterled mellan Nordanås och Arnäs, därefter slingrar den sig ned och korsar Hälsans stig, passerar över Höglandssjön, korsar Hälsans stig, parallellt med Sportvägen, samt korsar Björnavägen, parallellt med återvinningsstationen och till sist korsar Krokstavägen innan den når fram till bensinstationen i Kroksta.

Tankleden kommer att vara väl markerad och det är viktigt att hålla sig till leden samt respektera hastighetsbegränsningar och förbudsskyltar.

Hastighetsbegränsningar efter tankleden

  • 20 km/h mellan bensinstationen och Höglandssjön
  • 40 km/h över Höglandssjön

Efter vintersäsongen 2017/2018 kommer tankleden att utvärderas, därefter tas beslut om framtiden för tankleden.

 

 Hör av gärna av dig till Skoterklubben om du har några funderingar eller frågor.