Milleniumstugan led!

Publicerad den 27 november 2019

Leden Västerhus-Milleniumstugan-Backsjö är i vinter återöppnad! 
Omdragning enl. kartbild nere i Västerhus, Gul=ny led
Orange=gammal led (ej tillåten att köra)
Rött=Jordvärme, alltså strängeligen förbjudet område!
Leden går en bit på vägen nedanför järnvägen, här gäller krypfart! Inga som helst undantag! RESPEKTERA!
Uppe på berget går leden som tidigare, alltså även upp till stugan.
Nu hjälps vi åt att göra de här bra! 
Ingen busåkning, ingen körning på hyggen, lägdor tomter odyl! 
Följ markerad led.
Sköt de här snyggt så vi även i fortsättningen kan få åka skoter.

För karta mm se Facebook!

Mvh Styrelsen Sektion 5