bli medlem i Nolaskogs Skoterklubb!

För att bli medlem kan du välja mellan att betala in medlemsavgiften på bg 758-0798, Swish 1234171997 eller kontakta vårat kansli via telefon 0660-54368 eller via mail så skickar vi ut ett inbetalningskort. 

Om du betalar in medlemsavgiften via bankgiro eller Swish! 
Glöm inte fylla i dina uppgifter som födelsedata, namn, adress, telefonnummer, mailadress o ev familjemedlemmar samt deras födelsedata, glöm inte att uppge vilken sektion du vill tillhöra, för er som betalar via internet och inte får plats med alla uppgifter kan skicka dem via vår e-post skoterklubben@telia.com

Medlemsförmåner >>

Priser:

Enskild medlem : 350 kr 
Ungdom med förarbevis t o m 18 år : 150 kr
Familj:
(make, maka, sambo, barn t o m 15 år): 450kr

Pensionär : 250 kr