Välkommen till Sektion 5


Övik-Själevad norra-Arnäs

Hej och välkommen till vår egen sida. Här kommer vi att löpande lägga ut info om arbeten, utflykter, ledomdragningar etc.

Sektion 5 sträcker sig från Själevad i Söder till Flygplatsen i Norr och Landsjö i Väster. Vi har för närvarande tillgång till 4st snöskotrar och en Atv som klubben äger samt 1st privatägd Snövessla. 

 Inom sektionen finns ett flertal trevliga utflyktsmål. Ett är vår egna Milleniumstugan där klubben säljer fika, hamburgare och korv under vintern. En återkommande tradition i Milleniumstugan är Fettisdagsfirandet som är väldigt uppskattat. Räckebergsutkiken i Torsböle är en annan trevlig stuga som ägs och drivs av Räckebergsutkikets intresseförening, även där är det servering på helgerna. 

 För att komma i kontakt med oss så ring eller mejla någon i styrelsen (nr i listan) eller via vår Facebooksida "Nolaskogs skoterklubb sektion5" 

 Vår youtubekanal https://www.youtube.com/channel/UCNj2orER0xXOixlBZYXdRA


Ledamöter

Kennet Solax
Ordförande
070-6704225 nsk.sekt5@gmail.com 

Anders Vestin
Sekreterare, kassör
0730-782939
nsk.sekt5@gmail.com Lars Eriksson
Ledamot
070-675 31 76
nsk.sekt5@gmail.com 

Kalle Johansson
Ledamot

nsk.sekt5@gmail.com 

Patrik Levander
Ledamot
073-810 13 04
nsk.sekt5@gmail.com 

Magnus Isaksson
Ledamot
070-6476628
nsk.sekt5@gmail.com 

Tommy Edlund
Valberedning sammankallande
070-295 61 95
nsk.sekt5@gmail.com