Välkommen till sektion1

Anundsjö-Skorped-Moliden-Solberg

Medlemmar i sektion 1 som vill ha löpande information inom sektionen kan skicka sina e-postadresser till ordförande sektion 1.Ledamöter

Sören Sjöbergh
Ordförande sektion 1
070-674 75 95
soren@sjobergh.se

Lena Westman
Sekreterare, Huvudstyrelsen,
Kassör Sektion 1
070-654 66 45
skoterklubben@telia.com


Markus Edlund
Ledamot
070-203 34 84
info@messmide.se

Anders Westman
Valberedning
073-034 80 83
36westman@telia.com

Mikael Sjölander
Valberedning Sektion 1 & Huvudstyrelsen
0661-420 02
mikael.sjolander@se.hagglunds.com